Dochodzenie odszkodowań

Około 90% wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeń odszkodowań jest zaniżona !!!
Powierz swoją sprawę specjalistom i pozbądź się problemów.

Kancelaria OWP - odszkodowania, windykacja, porady prawne - Warszawa

Odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej mu szkody. Obowiązanym do naprawienia szkody jest osoba, która szkodę wyrządziła lub podmiot, który z mocy prawa lub na podstawie stosownej umowy za tę osobę ponosi odpowiedzialność. Najczęściej za naprawienie szkody odpowiedzialność ponoszą towarzystwa ubezpieczeń, które proponują naprawienie szkody poprzez wypłatę środków pieniężnych w kwotach nieadekwatnych do poniesionej szkody. W ten sposób odsyłają pośrednio poszkodowanych na drogę postępowania sądowego, zdając sobie sprawę z tego, że w ten sposób osoby te zniechęcą się do dochodzenia swoich praw. Towarzystwa ubezpieczeń widząc, że poszkodowany reprezentowany jest przez specjalistę zdają sobie sprawę, że nie zawaha się skierować sprawy na drogę postępowania sądowego. W efekcie czego, często podejmują próbę naprawienia swoich błędów i dokonują wypłaty wyższej kwoty odszkodowania.

Pomagamy w uzyskaniu wyższych odszkodowań:

  • bezpłatnie przeanalizujemy powierzoną sprawę
  • zaproponujemy sposób dochodzenia należnego odszkodowania lub inną satysfakcjonującą formę załatwienia sprawy
  • pomożemy uzyskać niezbędne dokumenty umożliwiające skuteczne dochodzenie roszczenia
  • bez opłat wstępnych poprowadzimy sprawę żeby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie
  • gwarantujemy proste i przejrzyste zasady współpracy
Kancelaria OWP - odszkodowania, windykacja, porady prawne - Warszawa

Czujesz się osobą poszkodowaną?
Nie wiesz jak uzyskać odszkodowanie?
Wypłacono Ci zaniżone odszkodowanie?

Nie zwlekaj! Powierz swoją sprawę doświadczonym specjalistom!