Usługi dla dłużnika

Jesteś dłużnikiem? Twój wierzyciel nalega na spłatę zobowiązania?
Firmy windykacyjne i komornicy nie dają Ci spokoju?

Kancelaria OWP - odszkodowania, windykacja, porady prawne - Warszawa
Często powstałe długi nie do końca są wynikiem naszych bezpośrednich działań. Źródła długów są różne: pożyczka na pokrycie kosztów leczenia, kredyt dla poprawy płynności finansowej zachwianej w wyniku nielojalnych kontrahentów, pożyczka na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych. Niestety, jeżeli nie jesteś w stanie regulować swoich zobowiązań wierzyciele nie będą czekać na poprawę Twojej sytuacji. Wynajęte przez nich firmy windykacyjne i działający na ich rzecz komornicy potrafią skutecznie utrudniać życie. Postępowanie egzekucyjne oraz czynności windykacyjne są materią niezbyt dobrze znaną i niezwykle specyficzną. Dlatego odpowiednie wydaje się powierzenie swoich spraw specjaliście, którego działanie ograniczy albo nawet zniweczy działania podejmowane przez wierzycieli.

W ramach wykonywania usług dla dłużnika Kancelaria - OWP prowadzi m.in. następujące czynności:

  • doradztwo w kwestiach finansowych
  • doradztwo w zakresie czynności majątkowych (ochrona majątku)
  • negocjacje z wierzycielami i ewentualne zawarcie ugody
  • sporządzenie wniosków w postępowaniu egzekucyjnym
  • udział w czynnościach podejmowanych przez komornika i reprezentowanie w nich dłużnika
    (w tym przeszukaniu pomieszczeń dłużnika, próbach odbioru majątku dłużnika, licytacjach majątku dłużnika itp.)
  • wnikliwa analiza sprawy i kosztów prowadzonych przez komornika czynności
  • podejmowanie czynności zmierzających do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Pomagamy osobom zadłużonym wyjść z problemów finansowych.
Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta i sytuacji majątkowej dłużnika.

Nie zwlekaj! Powierz swoją sprawę doświadczonym specjalistom!