Obsługa prawna

Ius est ars boni et aequi​

(łac. Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne)​

Kancelaria OWP - odszkodowania, windykacja, porady prawne - Warszawa

Bezpieczeństwo i pewność we właściwym uregulowaniu swojej sytuacji prawnej to niezwykle istotna kwestia. Zmieniające się warunki społeczno- gospodarcze, liczne zmiany ustawowe, pozwalają coraz częściej przekonywać się, jaką istotę i rolę odgrywa właściwa obsługa prawna zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla osoby fizycznej. Szereg zachodzących zmian prawnych implikuje konieczność ciągłego dostosowywania się w tym zakresie. Odpowiednie wydaje się wobec tego powierzenie swoich spraw specjaliście, którego działania pozwolą nam właściwie uregulować nasze otoczenie pod względem prawnym.

Kancelaria – OWP w ramach Obsługi prawnej oferuje następujące usługi:

  •  jednorazowej pomocy prawnej,
  • bieżącej obsługi prawnej,
  •  doradztwa w zakresie spraw majątkowych.
Kancelaria OWP - odszkodowania, windykacja, porady prawne - Warszawa

W ramach podejmowanych przez nas czynności:

  • doradzamy w kwestiach finansowych i gospodarczych
  • doradzamy w zakresie czynności majątkowych (m.in. ochrona majątku, sprawy dziedziczenia)
  • prowadzimy negocjacje i ewentualnie zawieramy ugody
  • przygotowujemy projekty pism prawnych (m.in. umów, wypowiedzeń, reklamacji, skarg na czynności organów sądowych i administracyjnych)
  •  zapewniamy zastępstwo procesowe

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta i sytuacji majątkowej dłużnika.

Nie zwlekaj! Powierz swoją sprawę doświadczonym specjalistom!